The relationship between Jews and non-Jews has often been very difficult and problematic. We are going to study this relationship throughout history, especially the relationship between Christianity and Judaism in the past and present.

To understand the relationship between the Church and Judaism, we first look at the relationship between Jews and non-Jews before Christianity. The study material therefore begins with a description of the relationship between Jews and non-Jews as we find it in the First Testament and in the Antique World.

We analyze the relationship between Jews and non-Jews at the time of the Second Testament, the relationship in Jewish writings, and the consequences of the Jewish revolts.

Then, for each period of European history, we look at the relationship between Jews and Christians: during the Early Church, with the Church Fathers, in the Middle Ages, during the Reformation, during the Enlightenment, and in the 19th and 20th centuries. Attention is also paid to Zionism, and to the anti-Semitic legend of the "Sacrament of Miracle".


De relatie tussen Joden en niet-Joden is vaak heel moeilijk en problematisch geweest. Wij gaan deze relatie door de geschiedenis heen bestuderen, in het bijzonder de relatie tussen het Christendom en het Jodendom in verleden en heden wordt onderzocht.

Om de relatie tussen de Kerk en het Jodendom te begrijpen, kijken wij eerst naar de relatie tussen Joden en niet-Joden vóór het Christendom. Het studiemateriaal begint dus met een beschrijving van de relatie tussen Joden en niet-Joden zoals we dat in het Eerste Testament en in de Antieke Wereld terugvinden.

We analyseren de relatie tussen Joden en niet-Joden ten tijde van het Tweede Testament, de relatie in de Joodse geschriften, en de gevolgen van de Joodse opstanden.

Daarna gaan we voor elke periode in de Europese geschiedenis na hoe de relatie tussen Joden en Christenen verliep: tijdens de Vroege Kerk, bij de kerkvaders, in de Middeleeuwen, tijdens de Reformatie, tijdens de Verlichting, en in de 19e en 20e eeuw. Er wordt ook aandacht besteed aan het Zionisme, en aan de antisemitische legende van het “Sacrament van Mirakel”.