In deze cursus wordt de student geleerd om zelfstandig, met gebruikmaking van hulpmiddelen (software-programma's, grammatica's en woordenboeken), teksten uit de Bijbel te vertalen. 

Deze module biedt inzicht in de werking van de Bijbelse talen (Klassiek Hebreeuws en Koinè-Grieks) en legt hierbij de nadruk op de syntaxis. De ontleding van woorden wordt in deze cursus niet aangeleerd, maar vervangen door de hulpmiddelen. Deze verkorte cursus is voldoende om een 'notie' te hebben van de Bijbelse talen, zonder dat alle regels en woorden uit het hoofd geleerd moeten worden. 

Voordeel van deze cursus is dat de student in een relatief kort tijdsbestek toegang krijgt tot de grondtalen van de Bijbel en daarbij zelf de bestaande vertalingen kan beoordelen en naar waarde schatten.