In deze cursus wordt het fenomeen van de 'apocyptiek' belicht vanuit twee onderzoeksvelden. In de eerste plaats vanuit de Bijbelwetenschap, aangezien de broedplaats van apocalyptisch denken in de Bijbelse literatuur ligt. Complementair is het veld van de Religiestudies, met aandacht voor de apocalyptiek in christelijke tradities door de eeuwen heen en in de Islam. 

Deze cursus biedt een helder overzicht van het ontstaan van apocalyptisch denken, van de fundamentele ideeën die eraan ten grondslag liggen en van de ontwikkeling van deze ideeën door de eeuwen heen. Het blijkt dat apocalyptische opvattingen, beelden en literatuur tot op de dag van vandaag springlevend zijn en in onze tijd (zoals in elke periode) opnieuw worden vormgegeven. We gaan dan ook op zoek naar de bron van deze oeroude beelden en vinden ze terug op de vreemdste plaatsen van onze cultuur vandaag.