In deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met de wereld van het Oude Testament. Het gaat om een inleidende cursus, wat betekent dat veel verschillende onderwerpen aan bod zullen komen. Het gaat hierbij om de volgende thema's: 

  1. Inhoud en ontstaan Hebreeuwse Bijbel
  2. Theologie van de Hebreeuwse Bijbel
  3. Geschiedenis van het Oude Israël
  4. Modern Bijbel lezen
  5. Enkele algemene thema’s uit de Hebreeuwse Bijbel nader belicht

Na de cursus zal de student een algemeen begrip hebben van het ontstaan en de inhoud van de Hebreeuwse Bijbel en inzicht in de huidige stand van de Bijbelwetenschap.

De curus bevat veel aanvullende literatuur in het Engels.

In deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met de wereld van het Nieuwe Testament. Het gaat om een inleidende cursus, wat betekent dat veel verschillende onderwerpen aan bod zullen komen. Het gaat hierbij onder andere om de volgende thema's: 

  1. Inhoud en ontstaan Nieuwe Testament
  2. Theologie van het Nieuwe Testament
  3. De Evangelies en de brieven
  4. De historische Jezus
  5. De apocriefen

Na de cursus zal de student een algemeen begrip hebben van het ontstaan en de inhoud van het Nieuwe Testament en inzicht in de huidige stand van de Bijbelwetenschap.